nygaardmultiservice.dk

Vi giver dig indsigt i de lokale danske firmaers services, produkter, tilbud mm.

Få den bedste hjælp til din nærmeste på et misbrugscenter

Det er aldrig nemt at være pårørende til en misbruger – uanset om misbruget har alkohol, receptpligtig medicin eller euforiserende stoffer som objekt. Et misbrug er et misbrug, og et misbrug går ikke væk af sig selv. N

år et afhængigheds betinget overforbrug af en substans har udviklet sig til et decideret misbrug, kræves der som oftest professionel hjælp for at få den misbrugsramte tilbage på rette spor igen. Det kan være meget risikabelt selv at forsøge sig med afvænning, hvad end det handler om alkoholikere, narkomaner, eller pillemisbrugere.

Er en af dine nærmeste således kommet ud i et misbrug, er det en rigtig god idé at alliere sig med et professionel misbrugscenter, som kan rådgive og vejlede omkring indlæggelses forløbet, og forestå selve afvænningen og misbrugsbehandlingen.

Hvad er et misbrugscenter?

Et misbrugscenter er en facilitet, som er tilknyttet diverse behandlings personale i form af sundhedspersoner (læger, sygeplejersker, SOSU hjælpere og assistenter med videre) samt behandlere så som fysio- psyko- og ergo terapeuter, og en fast stab af misbrugskonsulenter.

Når en misbrugsramt person lader sig indskrive på et misbrugscenter, vil vedkommende først og fremmest blive udredt for sit misbrug. Om nødvendigt vil han eller hun så gennem afrusning og afgiftning, således at alkoholen eller stoffet renses ud af systemet under så færrest mulige gener.

Efter denne behandling, vil et terapeutisk forløb blive iværksat, under hvilket den misbrugsramte vil modtage intensiv behandling i form af gruppeterapi og individuelle sessioner. Under hele forløbet, som typisk varer fem uger, vil den misbrugsramte være indlogeret på centeret – langt væk fra sit vante miljø, og uden adgang til alkohol eller stoffer.

Hvor finder jeg et godt misbrugscenter?

Behandlingscenter Stien er blandt de mest velrenommerede behandlings- og misbrugscentre i Danmark. Her kan du få hjælp og støtte til afvænning af din misbrugsramte pårørende – læs mere på behandlingscenter-stien.dk