nygaardmultiservice.dk

Vi giver dig indsigt i de lokale danske firmaers services, produkter, tilbud mm.

IR teknologi – hurtigere og grønnere for din virksomhed

Der er flere virksomheder som benytter sig af diverse systemer til bearbejdelse af deres materiale, f.eks. tørring af plastic og træ. Virksomhederne kan have store afskrivninger på disse systemer, da de ikke tilgodeser deres behov fremadrettet i form af optimering af systemerne. Dette kan både være en økonomisk belastning og kræve et stort lagerkompleks til at huse systemerne til tørring samt andet bearbejdelse af materialer. På hjemmesiden http://netek.dk/ kan du blive klogere på hvad IR teknologi kan gøre for din virksomhed i forhold til optimering.

Mange fordele

IR teknologi er en proces som optimerer virksomhedens metode til at benytte sig af produktionsfaciliteter på en økonomisk og miljøvenlig måde. Fordelene ved at benytte sig af IR teknologi er at man får nedsat ens pladsbehov og derved afskåret afskrivninger på unødvendig lagerplads. Derudover vil teknologien også øge virksomhedens produktivitet, da man vil få udnyttet de sidste procenter af maskinernes kapacitet. På denne måde bliver energiforbruget nedsat grundet optimeringen.

En anden grund til at investere i IR teknologi er at tørringstiden vil kunne nedbringes med de procenter, som ville kunne øge firmaets tørringseffektivitet. IR teknologi er ikke kun beregnet til firmaer, der arbejder med tørringsssytemer, men kan også anvendes i andre brancher. Det skyldes, at teknologien nemt kan tilpasses til de materialer, som branchen benytter sig af.

En god investering

Med det øgede fokus på miljøet vil virksomheden få nedbragt CO2 udslippet og dermed viser virksomheden at man er med på den såkaldte grønne bølge, som mange firmaer deltager aktivt i. En sidegevinst ved dette er at firmaet får vist forbrugerne at man aktivt støtter de forandringer, der er nødvendige for at redde miljøet. Fremover vil der være et øget fokus på miljø fra forbrugernes side, og derfor er det vigtigt at virksomheden får strømlinet hele processen ved at benytte sig af IR teknologi hele vejen igennem processtyringen.